Anton Praetorius - Liv och verksamhet

Anton Praetorius (född 1560 i Lippstadt, Tyskland, död 6 december 1613 i Laudenbach an der Bergstraße), tysk präst, reformert teolog, författare och förkämpe mot häxjakt och tortyr.

1586 födde hans hustru Maria i Kamen sonen Johannes. Anton Praetorius blev den första reformerta prästen i byn Dittelsheim; där författade han också på latin den äldsta beskrivningen av det "Det första Stora Fatet" på Heidelbergs slott. 1596 blev Praetorius furstlig hovpredikant i Birstein (vid Frankfurt/Main) och 1597 utnämndes han av fursten till ledamot av den laggilla häxdomstolen. Han protesterade mot tortyren och lyckades med att avsluta en process där kvinnan frikändes. Detta är det enda kända tillfälle där en präst under en häxprocess krävt att den omänskliga och fruktansvärda tortyren måste få ett slut – och lyckats med detta.

Praetorius miste sitt ämbete som hovpredikant. 1598 blev han präst i Laudenbach (Bergstraße). Under sin sons pseudonym Johannes Scultetus publicerade han 1598 boken Gründlicher Bericht von Zauberey vnd Zauberern (”Grundlig redogörelse för trolleri och häxmästare”) som vände sig mot häxjakt och tortyr. I den andra upplagan 1602 av Grundlig redogörelse tog han mod till sig och framträdde som författare under sitt eget namn. 1613 publicerades den tredje upplagan tillsammans med ett personligt förord. En fjärde upplaga utkom 1629, med okänd utgivare.

Praetorius miste sitt ämbete som hovpredikant och 1598 blev han präst i Laudenbach (Bergstraße). Under sin sons pseudonym Johannes Scultetus publicerade han 1598 boken Gründlicher Bericht von Zauberey vnd Zauberern (”Grundlig Redogörelse om trolleri och häxmästare”) som var riktad mot häxjagt och tortyr. I den andra upplagan  av Grundig Redogörelse tog han mod till sig 1602 att framträda som författare under sitt eget namn. 1613 publicerades den tredje upplagan tillsammans med ett personligt förord. En fjärde upplaga utkom 1629, med okänd utgivare.

 

Verk av Praetorius:

Vas Heidelbergense, Heidelberg, oktober 1595. (Om det Stora Fatet i Heidelberg.)

Gründlicher Bericht von Zauberey und Zauberern. Durch Joannem Scultetum Westphalo-camensem 1598 (”Grundlig redogörelse för trolleri och häxmästare”). (Johannes Scultetus är pseudonym för Anton Praetorius.)

Gründlicher Bericht von Zauberey und Zauberern: kurtz und ordentlich erkläret durch Antonium Praetorium. 2 uppl. 1602.

Ytterligare upplagor 1613 och 1629.

De Sacrosanctis Sacramentis novi foederis Jesu Christi, 1602. (Läran om sakrament.)

 

Litteratur:

Hartmut Hegeler: Anton Praetorius, Kämpfer gegen Hexenprozesse und Folter. Unna 2002, ISBN 3980896943. (En historisk biografi över Anton Praetorius, förkämpe mot häxprocesser och tortyr.)

Hartmut Hegeler &  Stefan Wiltschko: Anton Praetorius und das 1. Große Fass von Heidelberg. Unna 2003, ISBN 3980896900. (Om Det Stora Fatet i Heidelberg, tillsammans med Burghard Schmancks översättning av den latinska texten.)

http://www.ajum.de/html/JJ/06lehrerzi/Hegeler_hexen.pdf  (en detaljerad framställning av Hartmut Hegelers publikationer om Anton Prätorius av Rudolf van Nahl) 

 

Webblänkar:

http://www.anton-praetorius.de  (kort levnadsbeskrivning och litteratur om Anton Praetorius)

http://www.fass-heidelberg.de (Anton Praetorius och det Stora fatet i Heidelberg slott)

http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/%7Ecd2/drw/F3/praetor/o02wid.htm (Praetorius’ berättelse av 1613 i tyskt original)


 

 

schwedischer Text übersetzt von Frau van Nahl