Anton Praetorius

Anton Praetorius  (narozen 1560 v Nĕmecku v Lippstadtu, zemřel 6. prosince 1613 v Laudenbachu/Bergstraße) byl némecký farář, reformovaný teolog, spisovatel a bojovník proti procesům na čarodejnice a mučení.

 

Praetorius se stal rektorem Latinské školy v Kamenu. 1595 přivedla jeho žena Marie na svĕt  syna Johannese. Krátce nato  se stal Anton Praetorius prvním reformovaným farářem v Dittelsheimu, kde roku 1595 sepsal  nejstarší pojednání  o 1. Velkém  sudu na zámku  v Heidelberku v latinĕ.1596 se stal  knížecím dvorním kazetelem  v Birsteinu ( u Frankfurtu nad  Mohanem ). 1597 jmenoval kníže Praetoria  členem procesu na čarodĕjnice.  Praetorius protestoval proti mučení  a dosáhl toho, že  byl proces ukončen  a žena propuštĕna na svobodu. Je to jediný dochovaný  případ, kdy duchovní bĕhem procesu na čarodĕjnice  žádal  ukončení nelidského  mučení a mĕl úspĕch.

Praetorius ztratil místo dvorního kazatele a roku 1598 se stal farářem  v Laudenbachu /Bergstraße. Pod pseudonymem svého syna  Johanna Sculteta uveřejnil roku 1598 knihu

 

„Řádná zpráva o kouzlech a kouzelnících“, proti  čarodĕjnickému šílenství  a mučení.

Roku 1602 v 2. vydání  „ Řádné zprávy „ si dodal odvahy a použil jako autor  vlastního jména. 1613  vyšlo 3. vydání  s předmluvou autora. 1629  uveřejnili  neznámí  (vydavatelé)

4. vydání  Praetoriovy „ Zprávy o kouzlech a kouzelnících.

Übersetzung:

Blanka Cikanova Müller

Paul-Maria-Mueller@t-online.de